Tekstovi

Zašto se žene teško opuštaju?

Zašto se žene teško opuštaju?

Mnoge mlađe, ali i starije žene požaliće se da nikada nisu doživele orgazam jer ne mogu da se opuste. Postavlja se pitanje zašto je to tako. Iako se čini da se naše društvo oslobodilo moralnih stega u velikoj meri, seks…

Opširnije...
Ekonomija emotivne razmene

Ekonomija emotivne razmene

Emotivna razmena je osnovna egzistencijalna potreba čoveka. Svaka osoba ima potrebu za priznanjem od strane drugih ljudi. Ova potreba može biti zadovoljena potvrdom (eng. stroke), koji može biti ispoljen kroz pogled, reč, dodir... Koliko puta…

Opširnije...
Simbiotski odnosi

Simbiotski odnosi

Simbiotski odnosi nastaju kada se dve ili vise osoba ponasa kao da su jedna i kada su u komunikaciji aktivna ukupno tri ego stanja istovremeno - ego stanje Roditelj, Dete i Odrasli. Jedna osoba ima funkcionalno roditeljsko i odraslo ego…

Opširnije...
Zdrava veza - kako je ostvariti

Zdrava veza - kako je ostvariti

Teško da postoji osoba koja ne želi da "ima sreće u ljubavi". Mnogi misle da osoba  treba da se rodi pod srećnom zvezdom ili da joj sudbina bude  naklonjena da bi imala zdravu emotivnu vezu.  Ovo je jedna od…

Opširnije...
Somatoformni poremećaji

Somatoformni poremećaji

Definicija Somatoformna grupa poremećaja spada u  neurotske poremećaje.  Osnovna karakteristika ovih poremećaja je učestalo iznošenje žalbi na telesne tegobe i stalni zahtevi za medicinskim ispitivanjem i pored…

Opširnije...
Bipolarni poremećaj raspoloženja

Bipolarni poremećaj raspoloženja

Definicija Bipolarni poremećaj, poznat i kao manično-depresivni poremećaj, predstavlja prisustvo promena raspoloženja kod osobe koje osciluju od potištenog depresivnog do povišenog maničnog raspoloženja. Kada je osoba…

Opširnije...
Antisocijalni poremećaj (psihopatija)

Antisocijalni poremećaj (psihopatija)

Definicija Antisocijalni poremećaj ličnosti je vid hronične promene ponašanja koje karakteriše razmišljanje, ponašanje  i odnose sa drugima kao nefunkcionalne i destruktivne. Osobe sa antisocijalnim…

Opširnije...

Definicija Posttraumatski stresni poremećaj je psihički  poremećaj izazvan zastrašujućim događajem. Simptomi mogu da uključuju flešbek epizode, košmarne snove  i tešku anksioznost, kao i nekontrolisane…

Opširnije...
Granični poremećaj ličnosti - borderline

Granični poremećaj ličnosti - borderline

Zamilsite kako se oseća petogodišnjak koga je majka izgubila u gužvi na ulici, dok gleda okolo i pokušava panično da je pronađe, a stranci zlokobno bulje u njega. Tako se osoba sa graničnim poremećajem ličnosti oseća veći deo…

Opširnije...
Anksioznost

Anksioznost

Definicija Anksioznost predstavlja normalan deo života. Može čak biti i korisna kada nas upozorava na opasnost. Ali kod nekih ljudi anksioznost neprestano ometa svakodnevne aktivnosti kao što su rad, učenje ili spavanje. Ovaj tip…

Opširnije...

Pitajte psihoterapeuta