{caption}

O nama

Psihoterapijsko savetovalište “Sinteza “ osnovano je 2009. godine sa ciljem da ponudi individualni i grupni psihoterapijski rad.

Psihoterapeuti u našem savetovalištu su: 

 

Dr Bojana Mladenović (Ristovski), doktor medicine - specijalista psihijatrije, sertifikovani psihoterapeut

 

Lekar sa bogatim iskustvom u radu sa osobama koje boluju od širikog spektra psihijatrijskih poremećaja, koje je stekla dugogodišnjim radom u Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti od 2009. godine, kao i u psihoterapijskom radu sa klijentima od 2007. godine.  
Završila je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, kao i specijalizaciju iz psihijatrije. 
U psihoterapijskom radu koristi tehnike transakcione analize, integrativne psihoterapije i kognitivno-bihevioralne psihoterapije. 

Član je Srpske asocijacije za transakcionu analizu (SATA), Evropske asocijacije za transakcionu analizu (EATA) i Internacionalne asocijacije za transakcionu analizu (ITAA), kao i Srpskog lekarskog društva i Lekarske komore Srbije - Regionalne lekarske komore Beogarada. Poseduje važeću licencu za rad izdatu od Lekarske komore Srbije i Sertifikat za psihoterapiju Saveza psihoterapeuta Srbije.  

 


Dr Zoran Mladenović doktor medicine,  specijalista psihijatrije, psihoterapeut pod supervizijom
 

Psihijatar sa višegodišnjim radnim iskustvom u kliničkoj psihijatriji, sticano radom uglavnom na odeljenjima za akutne i hronične psihotične poremećaje, kao i na odeljenju za neurotske poremećaje. Poznavanje farmakoterapijskih postulata kao i psihodinamička etiologija predstavljaju polja interesovanja kada je klinički rad u pitanju.  

Jedan je od osnivača Psihoterapijskog savetovališta "Sinteza" u okviru koga obavlja psihoterapijsku praksu unazad više godina. Oblast delovanja je grupna analiza kao jedan od posebnih entiteta psihoanalize, u okviru kojeg su mu posebna polja interesovanja objektni odnosi i granična organizacija ličnosti. 

Završio je Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu i specijalizaciju iz psihijatrije na Univerzitetu u Beogradu. 

Član je Lekarske komore Srbije - Regionalna lekarska komora Beograda i Društva grupnih analitičara Beograda.

Poseduje važeću licencu za rad izdatu od strane Lekarske komore Srbije.